Om

Jag heter Ambjörn Furenhed. Mina föreläsningar handlar om hur vi kan använda meningsfullhet som drivkraft i lärande och hur vi kan forma en vilja till utveckling och samarbete i oss själva och andra.

Relevant forskning, vardagsnära exempel och klassisk berättarkonst möter deltagarna och engagerar dem i ett konstruktivt förhållningssätt med nya perspektiv och användbara verktyg.

Upplägg och innehåll anpassas efter önskemål och behov. Några exempel:

  • Meningsfullt lärande – hur vi undervisar för utveckling utifrån elevernas verkliga behov av att lära, inte bara för betyg. Från matriser till meningsfullhet.
  • Kollegial utveckling – hur vi utvecklar vårt arbete och vår organisation tillsammans. Enkla men kraftfulla modeller sätter fokus på styrkan i ett gemensamt lärande och tar samtidigt vara på individernas resurser.
  • Genuint ledarskap – hur vi omsätter goda idéer till handling och får andra med oss.  Samspelet mellan tydliga visioner, konstruktiva förhållningssätt och effektiva strukturer lockar fram det bästa ur oss själva och dem vi leder.

 

Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (Natur & Kultur, 2016) är min och Simon Hjorts bok. Här presenterar vi ledande forskning och diskuterar den genom fallbeskrivningar av typiska undervisningssituationer. I boken finns också över 100 undervisningstips om hur vi kan leda och engagera, utmana och stödja, återkoppla och bedöma, samarbeta och reflektera – för att skapa en meningsfull undervisning med kolleger och elever.

Boken kan med fördel läsas och användas som underlag för kollegialt lärande.

Välkommen att höra av dig!